0113 – 269 578 info@praktijkvillanova.nl

Methodes

Behandelmethodes

Ieder hulpverleningstraject is uniek en afgestemd op de persoonlijke en gezinsomstandigheden van de cliënt. Het behandelaanbod van Villa Nova omvat de volgende behandelmogelijkheden.

Gedragstherapie

richt zich vooral op het veranderen van gedrag. Hoe iemand handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe hij zich voelt. Als je geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal je spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstherapeutische behandeling inventariseren we het gedrag waar jij of je kind last van heeft en bedenken en oefenen we nieuw, beter passend  gedrag.

Oplossingsgerichte therapie

werkt vanuit het uitgangspunt dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk van de behandeling ligt daarom op het vinden van oplossingen. De ouders en jongeren worden gezien als expert. De oplossingen voor een probleem liggen in wat al goed gaat en in de kleine, haalbare stappen die gezet kunnen worden om het einddoel te behalen (Huibers, 2007). In de behandeling wordt met name gebruik gemaakt van de door B. Furman ontwikkelde methode Kids’ Skills.

Cognitieve therapie

gaat over iemands manier van denken en de emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoeken we of die wijze van denken wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat je geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoeken we samen  uit welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en het ontwikkelen van positievere gedachten wordt gebruik gemaakt van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

kan ingezet worden wanneer een kind of adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor kinderen en adolescenten beschadigd kunnen raken. Dat kan een ongeluk zijn, een brand, een aanranding of langdurig gepest worden. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij anderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Ze worden bijvoorbeeld somber, prikkelbaar, slapen slecht of hebben moeite met concentreren.

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook een ingrijpende gebeurtenissen die plaats vond voordat de taalontwikkeling op gang was gekomen, een zogenaamde preverbaal trauma, kan met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. CGT richt zich dus op het veranderen van gedrag en gedachten.

Door anders te reageren veranderen je gevoel en gedachten. Door je gedachten  te veranderen wijzigen je gevoel en gedrag. CGT is een actieve manier van behandelen: kinderen en jongeren moeten in de therapiesessies actief aan de slag met oefeningen en soms ook thuis aan de slag met huiswerkopdrachten.

ReAttach

richt zich op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. Wanneer er te veel prikkels binnenkomen die niet adequaat worden verwerkt, blijven deze actief in het korte termijngeheugen. Hierdoor raakt het korte termijngeheugen overbelast en reageert dan vanuit overleving op nieuwe prikkels.

Een ReAttach behandeling richt zich op herstel van de prikkelverwerking. Door ritmisch trommelen op de handen wordt oxytocine aangemaakt. Hierdoor wordt de sensorische integratie gestimuleerd. In combinatie met de juiste zoek-en denkopdrachten ontstaat er rust, inzicht en overzicht. ReAttach is breed in te zetten zowel bij volwassenen als kinderen, zoals bijvoorbeeld bij angstklachten, een negatief zelfbeeld, verliesverwerking en bij mentale overbelasting . Het voordeel is dat er geen herbeleving van nare ervaringen plaatsvindt. Je hoeft hier dus ook niet over te praten. De behandeling is speels, laagdrempelig en kortdurend. Gemiddeld zijn er vijf sessies nodig binnen een periode van 3 maanden.

Vragen over een methode?

We vernemen het graag.

Contactgegevens

Drs. A. Nieuwenhuyzen-Tanis

Govert Flincklaan 1
4401 SG
YERSEKE


T
(0113) 269578
info@praktijkvillanova.nl

Contactpagina

NVO  NIP  NvGzP  registraties