0113 – 269 578 info@praktijkvillanova.nl

Vergoeding

Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdzorg tot 18 jaar. Jeugd-GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen.

 

 

Toegang

De toegang tot jeugdhulp is per gemeente verschillend geregeld. Sommige gemeenten organiseren dat via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Andere gemeenten hebben sociale wijkteams, jeugdteams of websites met complete zorg- en opvoedinformatie. In principe is er ook toegang tot vergoede zorg met een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. In de verwijsbrief dienen de klachten / de vermoedelijke psychische stoornis (DSM) van de cliënt duidelijk omschreven te zijn. Verder is het van belang dat de verwijsbrief voorzien is van een datum, naam, adres en woonplaats van zowel de cliënt als huisarts.

 

Vergoeding

Over de tarieven en vergoedingen zijn afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de zorgaanbieders. Villa Nova heeft een contract voor jeugd GGZ (regulier / generalistisch) met alle Zeeuwse gemeenten.

Mocht de behandeling van de klachten niet vergoed worden door de gemeente, dan kan ervoor gekozen worden de kosten van de behandeling zelf te betalen. Neem voor actuele tarieven contact met ons op.

 

Contactgegevens

Drs. A. Nieuwenhuyzen-Tanis

Govert Flincklaan 1
4401 SG
YERSEKE


T
(0113) 269578
info@praktijkvillanova.nl

Contactpagina

NVO  NIP  NvGzP  registraties