0113 – 269 578 info@praktijkvillanova.nl

Voor Wie wel/niet

Wanneer wel

Een realistische kijken hebben op je eigen mogelijkheden, goed kunnen omgaan met emoties als boosheid en spanning, weerbaar zijn in het contact met leeftijdsgenootjes. Het zijn allemaal vaardigheden waar kinderen en jongeren soms extra ondersteuning bij nodig hebben. Voorbeelden van veel voorkomende vragen en klachten waarmee kinderen en jongeren worden aangemeld:

 • Stemmingsklachten: piekeren, somberheid en depressieve klachten
 • Angst- en dwangklachten: verlatingsangst, faalangst, fobieën
 • Gedragsproblemen: concentratieproblemen, druk en impulsief gedrag, woede en agressie
 • Sociaal-emotionele problemen: verlegenheid, gepest worden, weinig weerbaar
 • Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten: hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid
 • Enkelvoudige trauma’s: ongeluk, ziekenhuisopname, rouw, echtscheiding

 

Wanneer niet

Met de verwijzers zijn afspraken gemaakt over de afbakening tussen de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. Aanmelden bij Villa Nova is niet zinvol als verwacht wordt dat de problematiek niet binnen een kortdurend traject behandeld kan worden of dat de ernst van de problematiek een multidisciplinaire aanpak vergt.

Voorbeelden van hulpvragen waarbij Villa Nova geen passende hulp kan bieden:

 • Uitgebreid diagnostisch onderzoek naar bijvoorbeeld autisme of een persoonlijkheidsstoornis.
 • Jongeren met verslavingsproblematiek.
 • Kinderen of jongeren met psychotische klachten (waandenkbeelden)
 • Crisissituaties waarbij snel ingegrepen moet worden.

Geadviseerd wordt om in geval van crisis altijd contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost in de regio.

Niet alleen de ernst van de problematiek, maar ook de aard van de klachten kan reden zijn om elders hulp te zoeken. Villa Nova kan geen passende hulp bieden bij:

 • Diagnostisch onderzoek naar leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie.
 • Omgangsbemiddeling tussen gescheiden ouders.
Contactgegevens

Drs. A. Nieuwenhuyzen-Tanis

Govert Flincklaan 1
4401 SG
YERSEKE


T
(0113) 269578
info@praktijkvillanova.nl

Contactpagina

NVO  NIP  NvGzP  registraties