0113 – 269 578 info@praktijkvillanova.nl

Werkwijze

l

Aanmelding

Een hulpverleningstraject start altijd met een telefonisch aanmeldgesprek met de ouders/verzorgers of jongere zelf (vanaf 16 jaar). Dit gesprek is bedoeld om de hulpvraag te verkennen. Aan het eind van het gesprek moet in principe duidelijk zijn of en hoe Villa Nova met uw of jouw hulpvraag aan de slag gaat. Als de hulpvraag past binnen de basis GGZ wordt een dossier aangemaakt waarin alle persoonlijke gegevens worden opgenomen. Ter voorbereiding op het eerste gesprek zal een vragenlijst worden toegezonden waarmee de klachten verder in kaart worden gebracht.

Wachttijd

De wachttijd tussen aanmelding en intake bedraagt op dit moment (12-11-2019) zes tot acht weken. Wanneer er geen aanvullend onderzoek nodig is, kan na het eerste gesprek gestart worden met de behandeling.

w

Intakegesprek

In het eerste gesprek, meestal met ouders en kind samen, worden de resultaten van de vragenlijst besproken. In een behandelplan worden de doelen, de werkwijze en de duur van de behandeling vastgelegd. Verder wordt uitleg gegeven over uw rechten en plichten als cliënt van Villa Nova.

Onderzoek

In een aantal gevallen zal nader onderzoek nodig zijn om de problematiek te verhelderen voordat een indicatie- en behandelplan kan worden opgesteld. Er kan bijvoorbeeld voorgesteld worden om de intelligentie of het sociaal-emotioneel functioneren in kaart te brengen. Afhankelijk van de aard van het probleem kan het nodig zijn door te verwijzen naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld logopedist, fysiotherapeut, kinderneuroloog.

Behandeling

Ieder hulpverleningstraject is uniek en afgestemd op de persoonlijke en gezinsomstandigheden van de cliënt. Er kunnen verschillende behandelvormen en trainingen ingezet worden om de klachten te verhelpen of beter hanteerbaar te maken.

Als er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is voor de sociaal-emotionele problemen, zoals een leerstoornis, aandachtsstoornis of autisme wordt meestal gestart met psycho-educatie. Door voorlichting leren kinderen en ouders beter omgaan met de beperking en ontwikkelen ze vaardigheden en zelfvertrouwen.

De manier waarop er wordt behandeld, verschilt nogal. In sommige behandelingen wordt vooral gepraat over de achtergronden en het ontstaan van de problemen. In andere therapieën wordt minder gepraat en door middel van denkopdrachten gewerkt aan de emotionele verwerking van ingrijpende ervaringen of belemmerende overtuigingen. Bij Villa Nova zijn we bekend met de diverse behandelmethodes. Deze vind u op de pagina ‘methodes‘.

Evaluatie

Aan het eind van een behandeltraject wordt opnieuw een vragenlijst toegezonden. Deze is vooral bedoeld om het effect van de behandeling te meten.

Contactgegevens

Drs. A. Nieuwenhuyzen-Tanis

Govert Flincklaan 1
4401 SG
YERSEKE


T
(0113) 269578
info@praktijkvillanova.nl

Contactpagina

NVO  NIP  NvGzP  registraties